Forsyning Elnet    forsyningelnet@forsyningelnet.dk

Bestemmelser gældende fra 1. april 2016

Opdateres i den takt vi får godkendelserne fra Energitilsynet.

Bestemmelser:

Tilslutningsbestemmelser - læs.

Aftale med Forsyning Elnet A/S og Elleverandør om brug af Distributionsnettet (rev. version af 2021) - læs aftalen.

Vilkår for Serviceniveauet mellem Forsyning Elnet A/S og Elleverandør (rev. version af 2021) - læs mere.

Godkendelse af Forsyning Elnet A/S metode for standardaftale mellem netselskab og elleverandør om brug af distributionsnettet samt tilhørende Servicevilkår - godkendt 10. juni 2021 - læs godkendelsen her.

Gebyrer - læs mere.

 

Energitilsynet har godkendt følgende metoder:

Tilslutningsbestemmelser - Godkendt 1. november 2023.

Aftale mellem Netselskab og Elleverandør om brug af Distributionsnettet - Godkendt 17. november 2015.

Vilkår for Serviceniveauet mellem Netselskab og Elleverandør - Godkendt 12. januar 2016.

Metode for fastsættelse af tariffer - Godkendt 31. oktober 2018.

Metode for fastsættelse af producentbetaling af standardtilslutningsbidrag og indfødningstarif - Godkendt 6. september 2022.

Gebyrer - Godkendt 22. december 2021.

Standardinvesteringsbidrag uden afvigelser - Godkendt 21. december 2022.

Gebyr for forgæves kørsel - Godkendt 8. maj 2017.

Tarifering af el til varmeproduktion - Godkendt 16. maj 2017.

Nedsat investeringsbidrag for ladestandere opsat i det offentlige rum - Godkendt 12. juni 2018.

 

Ultimate Web