Forsyning Elnet    forsyning@struerforsyning.dk

Bestemmelser gældende fra 1. april 2016

Opdateres i den takt vi får godkendelserne fra Energitilsynet.

Bestemmelser:

Tilslutningsbestemmelser - læs.

Aftale med Struer Forsyning Elnet A/S og Elleverandør om brug af Distributionsnettet - læs aftalen.

Vilkår for Serviceniveauet mellem Struer Forsyning Elnet A/S og Elleverandør - læs mere.

Gebyrer - læs mere.

 

Energitilsynet har godkendt følgende metoder:

Tilslutningsbestemmelser - Godkendt 24. november 2015.

Aftale mellem Netselskab og Elleverandør om brug af Distributionsnettet - Godkendt 17. november 2015.

Vilkår for Serviceniveauet mellem Netselskab og Elleverandør - Godkendt 12. januar 2016.

Metode for fastsættelse af tariffer - Godkendt 31. oktober 2018.

Gebyrer - Godkendt 31. august 2017.

Standardinvesteringsbidrag uden afvigelser - Godkendt 3. januar 2017.

Gebyr for forgæves kørsel - Godkendt 8. maj 2017.

Tarifering af el til varmeproduktion - Godkendt 16. maj 2017.

Nedsat investeringsbidrag for ladestandere opsat i det offentlige rum - Godkendt 12. juni 2018.

 

Ultimate Web