Forsyning Elnet    forsyningelnet@forsyningelnet.dk

Læs mere om KAMSTRUP elmåler her

 

En debat om statiske elmåleres nøjagtighed pågår i øjeblikket i bl.a. norske, danske og hollandske medier. Debatten er startet på baggrund af en forskningsrapport fra et hollandsk universitet (http://sciencebulletin.org/archives/10940.html), der har testet elmålere fra forskellige producenter. Vi har stor forståelse for, at mediehistorier om elregninger op til seks gange højere end det reelle forbrug kan give anledning til bekymring hos forbrugerne. Derfor har vi i nedenstående samlet nogle fakta om Kamstrups elmålere og deres målenøjagtighed.

• Kamstrups elmålere er ikke en del af den omtalte undersøgelse.

• Målerne, der har vist unøjagtigheder i den omtalte undersøgelse, anvender Rogowski- eller Hall-måleprincippet, hvorimod Kamstrups målere anvender shunt-måleprincippet i alle OMNIPOWER husholdningsmålere og strømtransformere i industrimålere.

• Hver og én af Kamstrups målere bliver testet i henhold til gældende lovgivning, inden den forlader produktionen. Alle målertyper er typegodkendt i henhold til EU's måleinstrumentsdirektiv (MID) og er i den forbindelse testet i henhold til CLC/TR 50579, som omhandler test af immunitet for ledningsbåret støj i 2-150 kHz frekvensområdet. Denne test er i dag ikke en påkrævet del af målergodkendelsen, men Kamstrup har testet med denne standard i de seneste fem år på alle OMNIPOWER målertyper netop for at imødekomme den omtalte problemstilling.

• Kamstrups Klasse B elmålere overholder nøjagtighedsgrænsen på ±1%, som er fastlagt i MID, men vores egne krav til kvaliteten er endnu strengere, idet vi kun leverer målere med en nøjagtighed på ±0.8%. Målere, der ikke overholder denne nøjagtighedsgrænse, bliver analyseret og resultaterne anvendt til at forbedre kvaliteten fremadrettet.

• I marts 2017 er der blevet fortaget tests, hvor målerne blev udsat for påvirkninger som i den test, der blev gennemført af det hollandske universitet. Resultaterne viser, at selv under disse svære betingelser overholder Kamstrups elmålere de ovennævnte grænseværdier for nøjagtighed.

Ultimate Web