Forsyning Elnet    forsyningelnet@forsyningelnet.dk

Forsyning Elnets forsyningsområde

 

Forsyning Elnet A/S differentierer ikke prisen på de lokale nettariffer

I denne tid meddeler forskellige netselskaber, at de fremover vil differentiere de lokale nettariffer, så prisen ændrer sig i løbet af dagen og oftest topper i takt med, at forbruget er højst.

Forsyning Elnet A/S har ingen intentioner om at differentiere de *lokale nettariffer, således prisen ændres i løbet af en dag. Der fastholdes en jævn pris hele døgnet, så prisen på de lokale nettariffer ikke er dyrest på tidspunkter, hvor strømmen er allermest nødvendig.

*På din regning hedder den lokale nettarif Nettarif C skabelon for private kunder, og henholdsvis Nettarif B høj og Nettarif B lav for erhvervskunder. Den lokale nettarif dækker for drift og vedligeholdelse af elnettet. Nettariffen betaler du pr. kWh, som du bruger i den periode, regningen dækker.

 

Forsyning Elnet passer på dine data

Forsyning Elnet skal efterleve Persondataforordningen, som trådte i kraft d. 25. maj.

Vi passer på dine data og det gælder for alle vores kunder - uanset om du er tilknyttet en eller flere af vores forsyningsarter.

Persondataforordningen betyder også at vi har oplysningspligt overfor vores kunder - oplysningspligten gælder også for husstandene i områdere med vore elnet.

Læs mere om Persondataforordningen og Forsyning Elnets Privatlivspolitik her.

07.06.2018

 

Ultimate Web