Forsyning Elnet    forsyning@struerforsyning.dk

Gebyrer gældende fra 1. maj til 31. december 2020.

Gebyr over for elhandler

Gebyr over for kunde

 

Bemærk! Netselskabet tilbyder ikke genåbning uden for normal åbningstid.

Ultimate Web